Perfil de usuario/a

Selena Dellinger

Resumen biográfico Cafe Chứng Khoán (Cafechungkhoan.com) cafe buổi sáng, chia sẻ góc nhìn đa chiều về thị trường. website cung cấp: 1. Thông tin phân tích, data phân tích đầu tư chứng khoán 2. Giải pháp phần mềm, bộ lọc cổ phiếu theo yêu cầu 3. chứng khoán phái sinh 4. cổ phiếu OTC 5. vĩ mô thế giới, vĩ mô trong nước 6. phân tích kĩ thuật chứng khoán 7. Phát triển các dịch vụ hậu cần cho doanh nghiệp: gọi điện xin ủy quyền, tổ chức đại hội cổ đông,...